Informacje prawne

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2024


Definicje


Spis treści


Jakie dane przetwarzam?

Strona

Gdy Użytkownik odwiedza Stronę, zapisywane są następujące informacje o jego przeglądarce i urządzeniu:

Przetwarzam je w celu prowadzenia statystyk Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na ulepszaniu treści na Stronie w oparciu o dane analityczne, np. które wpisy są najchętniej czytane oraz z jakich serwisów Użytkownicy odwiedzają Stronę poprzez hiperłącza).


Komentarze

Gdy Użytkownik dodaje komentarz na Stronie, zapisywane są następujące informacje:

Przetwarzam je w celu prowadzenia systemu komentarzy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające – przesłanie formularza). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem pod adresem elektronicznym [email protected]. Wniosek należy wysłać z tego samego adresu poczty elektronicznej, który podano w formularzu dodawania komentarza. Dane są przechowywane dopóki istnieje artykuł, pod którym zamieszczono komentarz (lub krócej, jeśli wynika to z realizacji praw Użytkownika, np. wycofanie zgody).


Newsletter

Gdy Użytkownik wysyła formularz zapisu do Newslettera, przetwarzam podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu świadczenia usługi. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające – przesłanie formularza). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie klikając odpowiedni link w wiadomości bądź kontaktując się z Administratorem pod adresem elektronicznym [email protected]. Dane są przechowywane dopóki Użytkownik nie wypisze się z usługi.

Zapisuję także informacje o wyświetleniach wiadomości oraz kliknięciach w odnośniki osadzone w ich treści, jednak nie są one powiązane z Użytkownikami.

Wyjaśnienie techniczne

W adresach URL pixeli informujących o wyświetleniu wiadomości oraz linków zbierających informacje o kliknięciu zawarty jest identyfikator UUID Użytkownika Newslettera, jednak w jego miejscu umieszczana jest wartość 00000000-0000-0000-0000-000000000000, dzięki czemu mogę zliczać otwarcia i kliknięcia bez powiązania z konkretnym Użytkownikiem.

Gdy Użytkownik wypisze się z Newslettera, zostaje przekierowany do formularza obsługiwanego przez Tally, gdzie ma możliwość przekazania sugestii Administratorowi. Przesłana odpowiedź nie jest powiązana z jego adresem elektronicznym ani innymi danymi osobowymi.

Udostępniam pewne materiały tylko dla subskrybentów newslettera. Proces ten zachodzi bez uszczerbku dla dobrowolności zgody Użytkownika, ponieważ „zwykłe” treści publikowane na Stronie są dostępne bez ograniczeń. Materiały dla subskrybentów mają charakter dodatkowy, rozszerzający. Jest to w pewnym kontekście obustronne Użytkownik dobrowolnie udostępnia mi swój adres poczty elektronicznej, a ja dobrowolnie udostępniam mu dodatkowe materiały.

Kontakt

Gdy Użytkownik kontaktuje się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzam adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości wysłanej przez Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytanie/wniosek. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające – wysłanie wiadomości). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.

Media społecznościowe

Prowadzę profile w następujących serwisach społecznościowych:

W związku z tym, w zależności od portalu, przetwarzam dane osobowe Użytkowników związane z dokonywaniem subskrybcji czy podejmowania interakcji z publikowanymi wpisami. Obejmują one:

Celem przetwarzania jest prowadzenie wskazanych profili (w tym analizowanie ich popularności) i podejmowanie interakcji z użytkownikami wskazanych platform, a także dochodzenie i obrona roszczeń. Stanowią one mój prawnie uzasadniony interes z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane w zakresie wpisów i komentarzy będą przetwarzane do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Na przetwarzanie danych gromadzonych przez portale społecznościowe tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, nie mam wpływu podlegają one zasadom z regulaminu operatora danego portalu.

Pamiętaj, że administratorem danych jest także operator portalu. Rekomenduję zapoznanie się z jego regulaminem i polityką prywatności.


Informacje o przetwarzaniu danych

Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Serwery bazodanowe, w których przechowywane są dane Użytkowników, utrzymywane są przez podmiot opisany w sekcji poniżej na terenie Unii Europejskiej.


Kim są odbiorcy danych?

Wszystkie świadczone usługi (Strona, Newsletter, Komentarze) utrzymywane są przeze mnie w modelu self-hosted.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług hostingowych oraz mailowych, których serwery bazodanowe zlokalizowane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powierzenie obejmuje wszystkie dane wyszczególnione w tej sekcji.

Aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa, starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję.

Mogę także przekazać dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań pod warunkiem, że poprawnie powołają się one na zasadne przepisy polskiego prawa. Żadne sprzeciwy nie mają tu zastosowania po prostu takie jest prawo. Niemniej zapewniam, że (jeśli w ogóle) przekazane zostaną tylko niezbędne dane i tylko wtedy, gdy będzie to w 100% legalne i konieczne. Nie przetwarzam danych, które umożliwiłyby jakiemukolwiek podmiotowi (w tym mi) działanie na szkodę użytkownika (np. danych wrażliwych genetycznych, biometrycznych, czy dotyczących zdrowia).

Żądania udostępnienia danych (privacy beacon)
  • 2023: brak żądań udostępnienia danych

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi?

Użytkownik ma w zakresie swoich danych prawo do:

W celu ich realizacji należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem [email protected], podając, których usług dotyczy wniosek (Strona, Newsletter, Komentarze).

Do rozpatrzenia wniosku może być konieczne podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zidentyfikowania konkretnych rekordów w bazach danych (art. 11 RODO).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym działaniem.


Newsletter

Niektóre wiadomości przesyłane w ramach Newslettera, zgodnie z art. 2 ust. 2 UŚUDE mogą mieć charakter informacji handlowych, w związku z czym od Użytkownika zapisującego się do usługi pobierana jest stosowna zgoda. Oprócz tego, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie. Dopiero po kliknięciu linku w nim zawartego, Użytkownik zacznie otrzymywać wiadomości w ramach Newslettera. Na dole każdej takiej wiadomości znajduje się link umożliwiający natychmiastowe wypisanie się (rezygnację) z usługi.

Blokuję zapis z jednorazowych adresów. W tym celu korzystam z listy tymczasowych domen, która zapobiega rozsyłaniu newslettera do nieaktywnych Użytkowników.


Komentarze

Wszystkie dodane komentarze podlegają moderacji, przez którą nie zostaną dopuszczone wypowiedzi:

Administrator informuje Użytkownika o powodach niedopuszczenia komentarza wysyłając wiadomość na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. W przypadku dalszych pytań/wątpliwości dotyczących odrzucenia danego komentarza, należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected].

Każdy ma możliwość zgłoszenia treści, które uważa za nielegalne. Zgłoszenia należy kierować na adres elektroniczny [email protected], zamieszczając w wiadomości następujące informacje:

Administrator nie usuwa i nie modyfikuje raz opublikowanych komentarzy (z wyjątkiem sytuacji opisanych w tej sekcji), o ile nie łamią one wymienionych wyżej reguł.


Cookies

Strona korzysta z Cookies w następujących celach:

Wyłączenie Cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.


Właścicielem praw autorskich do Strony i Newslettera jest Administrator.

Właścicielami praw autorskich do wpisów w ramach Komentarzy są ich autorzy indywidualnie oznaczeni przy każdym komentarzu.

Część danych zamieszczonych na Stronie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Administratorem. Są one wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji lub w modelu no-copyright.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez zgody ich prawnego właściciela.

Linkowanie stron/aplikacji/usług nie wchodzących w skład Serwisu (linki zewnętrzne), o ile nie zamieszczono stosownej adnotacji, odbywa się nieodpłatnie, jedynie jako źródło, przykład czy odniesienie do przywołanej sytuacji i nie stanowi żadnej formy reklamy.


W przypadku pytań/wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania Strony i innych usług Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail [email protected].